UNIT MULTIMEDIA

  • Mengurus dan menyediakan bahan promosi kerjaya pelajar secara bercetak dan digital.

 

UNIT HEBAHAN

  • Menguruskan hebahan kerjaya kepada pelajar melalui media bercetak dan digital.
  • Mempromosi program-program kerjaya pelajar melalui media bercetak dan digital.
  • Memberi maklum balas dan penerangan terhadap sebarang pertanyaan berkaitan keusahawanan pelajar.