ALAMAT

Pusat Keusahawanan dan Kerjaya (CEC),
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA)
Aras 1, Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Nerus.

TELEFON : 09-668 4575FAKS09-669 2191
EMEL:  CECcec@umt.edu.my