ALAMAT
Pusat Keusahawanan dan Kerjaya (CEC),
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA)
Aras 1, Kompleks Siswa,
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Nerus.
TELEFON
09-668 4575
FAKS
09-669 2191
EMEL CEC
cec@umt.edu.my
PORTAL UMT