• Menyelaraskan program kerjaya dan kemahiran graduan bersama pusat pengajian.
  • Menyediakan dan memantapkan program / latihan/ aktiviti bagi melengkapkan pengetahuan dan kemahiran graduan mengikut keperluan majikan.
  • Menyelaras dan menyediakan khidmat nasihat kerjaya, perancangan dan persediaan graduan ke dunia kerjaya.