• Menyediakan peluang dan ruang perniagaan dalam kampus, khidmat nasihat perniagaan untuk menimba pengalaman perniagaan dengan syarikat yang berjaya.
  • Menganjurkan program pengiktirafan pelajar dan alumni yang cemerlang dari segi aspek keusahawanan.
  • Menyediakan insfrastruktur bagi penyertaan aktiviti pertandingan keusahawanan di semua peringkat.
  • Menjadi platform kepada mahasiswa/i UMT yang ingin memulakan perniagaan dengan Koperasi Mahasiswa UMT Berhad (KOSISWA).