VISI

Menjadi pusat rujukan utama dalam aspek pembangunan keusahawanan dan kerjaya.

 

MISI

Menyediakan ekosistem keusahawanan dan pembangunan kerjaya yang mampu melahirkan graduan berminda keusahawanan dan berkebolehpasaran tinggi.

 

OBJEKTIF

  • Menyediakan ekosistem keusahawanan bagi membentuk dan melahirkan siswazah yang mempunyai pemikiran, atribut dan nilai-nilai keusahawanan.

  • Menyediakan penasihatan kerjaya, sumber maklumat dan program-program yang mampu meningkatkan Kebolehpasaran Graduan (GE).