• Memperkasakan jaringan indusri dan kolaborasi bersama majikan dan menyediakan peluang pekerjaan kepada graduan.
  • Memperkasakan hubungan kerjasama melalui syarikat-syarikat alumni yang berjaya.
  • Mengurus dan seketariat kepada Mesyuarat;
    • (1) Mesyuarat JK Perundingan Kebolehpasaran Graduan (JPKG)
    • (2) Mesyuarat JK Induk dana Kebolehpasaran Craduan (JIDKG)
    • (3) Mesyuarat JK Teknikal Dana Kebolehpasaran Graduan (JTDKG).
  • Mengurus dan membangunkan pangkalan data industri untuk memudahkan pencarian kerjaya kepada graduan melalui System Job Matching.