UNIT MULTIMEDIA

  • Mengurus dan menyediakan bahan promosi keusahawanan pelajar.
  • Mengurus dan menyediakan bahan promosi keusahawanan pelajar secara bercetak dan digital.

UNIT HEBAHAN

  • Menguruskan hebahan keusahawanan pelajar melalui multimedia media bercetak dan digital.
  • Mempromosi program-program keusahawanan pelajar melalui media bercetak dan digital secara berkala.
  • Memberi maklum balas dan penerangan terhadap sebarang pertanyaan berkaitan keusahawanan pelajar.