UNIT PEMBANGUNAN KELAB KEUSAHAWANAN PELAJAR

  • Memantau dan memberi khidmat nasihat kepada kelab keusahawan pelajar.
  • Menguruskan penyertaan kelab pelajar dalam program-program dan pertandingan keusahawanan pelajar.

UNIT PENGURUSAN KEUSAHAWANAN PELAJAR

  • Mengurus dan merancang program keusahawanan pelajar.
  • Memantau dan memberi khidmat nasihat kepada pentadbiran koperasi di UMT.
  • Mengurus dan menyelaras program-program keusahawanan melalui geran kementerian dan agensi pemberi dana.
  • Menyediakan data dan pelaporan keusahawanan pelajar.
  • Mengurus dan menyelaras sewaan Asrama Tamu UMT.