UNIT PENGURUSAN PERTANDINGAN

  • Menguruskan penyertaan pelajar dalam pertandingan inovasi pelajar peringkat tempatan dan antarabangsa.
  • Menguruskan penilaian dan pemilihan produk inovasi.
  • Menyediakan data dan pelaporan inovasi pelajar.

UNIT PENGURUSAN PAMERAN

  • Menguruskan seketariat pelaksana program Hari Inovasi Keusahawanan UMT.
  • Memantau dan memastikan program Hari Inovasi Keusahawanan UMT berjalan dengan lancar.