UNIT PERLESENAN PERNIAGAAN

  • Memantau aktiviti perniagaan pelajar.
  • Menguruskan pelesenan perniagaan pelajar.
  • Menjalankan penguatkuasaan peraturan dan pengunaan fasiliti dan ruang niaga dalam kampus.

UNIT PENGUATKUASAAN RUANG NIAGA & FASILITI

  • Mengurus, menyediakan, memantau dan menyelaras penggunaan fasiliti dan ruang niaga yang kondusif dalam kampus.
  • Menguruskan penyelenggaraan fasiliti dan ruang niaga dalam kampus.