UNIT PENTADBIRAN

 • Menguruskan sumber manusia dan latihan.
 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran am.
 • Menguruskan mesyuarat:
  • (1) Mesyuarat JK Pengurusan CEC  
  • (2) Mesyuarat JK Tabung Amanah
  • (3) Mesyuarat Pengurusan Aset
  • (4) Mesyuarat Bahagian Pentadbiran CEC
  • (5) Mesyuarat Sebut Harga peringkat PTJ
  • (6) Mesyuarat Warga CEC
 •  Mengawal sistem pengurusan dan simpanan fail dan stor.

UNIT KEWANGAN & ASET

 • Menguruskan hal ehwal kewangan
 • Mengurus dan mengawal peruntukan belanja mengurus, one-off dan Dasar Baru.
 • Menguruskan perolehan dan kawalan aset.