Pusat Keusahawanan dan Kerjaya (CEC), Hal Ehwal Pelajar dan Alumni telah berjaya mengadakan CEO@Faculty Programme pada 11 & 12 Oktober 2017. Antara pengisian program adalah sebagaimana berikut :-

a) CEO@Faculty Programme – Public Lecture “Zero to Hero”

b) Lawatan Tanah UMT di Bukit Kor – Pihak Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB) telah dibawa oleh pihak pengurusan Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ke Tanah UMT Bukit Kor untuk melihat perancangan pembangunan di Bukit Kor.

c) Lawatan ke Break Water UMT (Belakang INOS)

CEO@Faculty Programme